Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

 

Obecnie stosowane są rozmaite rodzaje przyrządów służących do najróżniejszych pomiarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami większość z nich musi zostać poddana procesowi wzorcowania, które określa się również jako kalibrację. Pojawia się jednak pytanie co kryje się pod tym terminem? Co warto wiedzieć na temat kalibracji przyrządów pomiarowych?

Wzorcowanie to nic innego, jak szereg czynności, których celem jest sprawdzenie, jakie właściwości metrologiczne ma dany przyrząd. Aby proces kalibracji mógł zostać przeprowadzony, niezbędne jest posiadanie tak zwanego wzorca pomiarowego. To bowiem do tego przyrządu porównuje się wskazania przyrządu, który poddawany jest procesowi kalibracji. Uzyskane wyniki są podstawą do wystawienia świadectwa wzorcowania.

Świadectwo wzorcowania to dokument, który jest potwierdzeniem tego, że dany przyrząd spełnia wszystkie stawiane przed nim wymagania metrologiczne. Co to oznacza? Stosowanie takiego przyrządu do wykonywania rozmaitych pomiarów jest możliwe i zgodne z przepisami. Co więcej, pomiary te mogą być uznawane za rzetelne i wiarygodne. Świadectwo wzorcowania określa się również mianem świadectwa kalibracji oraz certyfikatu wzorcowania. Trzeba pamiętać, że dokument ten zawsze musi być wystawiany według wzoru, który ustalony jest przez Polskie Centrum Akredytacji. Wzór ten znaleźć można na witrynie internetowej tej instytucji.

Przeprowadzając wzorcowanie i wystawiając świadectwo tego procesu, trzeba pamiętać, że dokument ten musi zawierać ściśle określone informacje. Do tych najważniejszy zalicza się:
 

  • nazwę urządzenia, które poddane było procesowi wzorcowania
  • dane zgłaszającego
  • dane użytkownika
  • metodą, za pomocą której wzorcowanie zostało przeprowadzone
  • warunki środowiskowego
  • uzyskane wyniki

 

Po procesie wzorcowania urządzenie można określać mianem przyrządu wzorcowego. Przyrząd, który tak jest określany ma za sobą wzorcowanie oraz posiada odpowiedni dokument to potwierdzający.

Proces wzorcowania przyrządów należy wykonywać wówczas, gdy uzyskiwane wyniki pomiarów mogą wpływać na zdrowie oraz życie ludzi. I tak przykładem mogą być termometry oraz ciśnieniomierze, które powszechnie wykorzystywane są w służbie zdrowia. Procesowi temu poddawane są także wszystkie urządzenia wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym oraz spożywczym. Najmniejsze nawet błędy w pomiarach mogą bowiem w tych przypadkach okazać się katastrofalne w skutkach. Tyczy się to zwłaszcza przemysłu farmaceutycznego, w którym to precyzja pomiaru ma ogromne znaczenie.

 

Ewa Zielińska

Redaktor makowe.pl - Projektant wnętrz w "Makowe Design"

Zobacz również